Thuốc kháng sinh bột

Hiển thị 13–24 của 44 kết quả

 • ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG, GIUN ĐŨA, GIUN KIM, GIUN TÓC, GIUN PHỔI
 • ĐẶC TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG
 • ĐẶC TRỊ NẤM PHỔI, NẤM DIỀU VIÊM PHỔI, HEN KHẸC, CRD TIÊU CHẢY GHÉP HEN
 • PHÒNG TRỊ BỆNH GUMBORO Ở GÀ
 • ĐẶC TRỊ HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY GHÉP VIÊM PHỔI KÝ SINH TRÙNG, NẤM ĐƯỜNG TIÊU HÓA HỘI CHỨNG NHỜN KHÁNG SINH.
 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN XANH PHÂN TRẮNG PHÂN VÀNG NÂU, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ, BỆNH ĐẦU ĐEN KÉN RUỘT, TỤ HUYẾT TRÙNG, E.COLI, SƯNG PHÙ ĐẦU, HEN KHẸC
 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG, TIÊU CHẢY PHÂN SÁP LẪN MÁU, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG TỤ HUYẾT TRÙNG, E.COLI, SƯNG PHÙ ĐẦU, VIÊM PHỔI.
 • TĂNG SẢN LƯỢNG TRỨNG, PHÒNG TIÊU CHẢY, VIÊM PHỔI
 • PHÒNG VÀ TRỊ VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY KÍCH TĂNG SẢN LƯỢNG TRỨNG
 • ÚM GÀ, VỊT, NGAN, CÚT CHUYÊN DỤNG
 • PHÒNG VÀ TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA, TIÊU CHẢY, VIÊM PHỔI, HEN KHẸC, KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG
 • ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH TIÊU CHẢY NẶNG, E.COLI, THƯƠNG HÀN TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG
Scroll to Top