Thuốc nước uống

Hiển thị 13–19 của 19 kết quả

  • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG CHO GIA SÚC, GIA CẦM
  • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG GÀ, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG
  • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, TỤ HUYẾT TRÙNG, E.COLI, VIÊM PHỔI, HEN KHẸC
  • ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG LỢN CON, TIÊU CHẢY, E.COLI PHÙ THŨNG
  • ĐẶC TRỊ TOI RÙ, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY, E.COLI
  • ĐẶC TRỊ CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN, PHÂN XANH PHÂN TRẮNG, TỤ HUYẾT TRÙNG, E.COLI, HEN KHẸC
  • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP, TIÊU HÓA NẶNG CCRD VIÊM PHỔI, HEN KHẸC, E.COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÙ ĐẦU TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN NHỚT VÀNG.
Scroll to Top